Uspešna godina za ratare

Iako će konačni podaci o prinosima u ovoj godini biti objavljeni u martu 2021, već sada je jasno da je Srbija, kada je reč o žitaricama, imala uspešnu godinu. Prema rezultatima RZS-a od 5. septembra ove godine, u Srbiji je ostvarena proizvodnja pšenice od 2,9 miliona tona, što je za 17,3% više u odnosu na prošlu godinu. Očekivana proizvodnja kukuruza je oko osam miliona tona ili 9,6% više u odnosu na 2019. Očekuje se veća proizvodnja soje (15,1%), a manja suncokreta (8,8%) i šećerne repe (10,5%). U odnosu na desetogodišnji prosek (2010–2019), proizvodnja pšenice je veća za 17,8%, kukuruza za 29,4, suncokreta za 26,3 i soje za 60,3%, dok je proizvodnja šećerne repe manja za 25,7 odsto.