Za subvencionisanje nabavke zaštitnih ramova izdvojeno 125 miliona dinara

Vlada Srbije donela je Uredbu o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor koji se u saobraćaju koristi bez zaštitne kabine ili rama. Cilj sprovođenja Uredbe je unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima. Pod zaštitnim ramom u smislu ove uredbe smatra se deo traktora koji služi da zaštiti vozača od povrede u slučaju da se traktor prevrne. Pravo na subvencionisanu dodelu zaštitnog rama imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji su vlasnici ili korisnici traktora registrovanih u Republici Srbiji koji su stariji od deset godina, a ukupna sredstva za ovu namenu u 2024. godini iznose 125 miliona dinara.