Animalni otpad i divlje deponije – prošlost ružnih navika?!

Uklanjanje divljih deponija najčešće predstavlja privremeno rešenje, edukacija koja vodi ka promeni stavova i ponašanja je najvažnija
Srbiji se i dalje sa uginulim životinjama ili ostacima od klanja postupa suprotno Zakonu o zaštiti životne sredine, Zakonu o upravljanju otpadom i Zakonu o veterinarstvu. Ovi zakoni propisuju zabranu bacanja leševa životinja ili ostataka od klanja u reke ili druge vodene tokove i odvode, ostavljanje na otvorenom prostoru, u šumama ili pored puta,  ali nažalost, svedoci smo da se animalni otpad vrlo često nalazi baš na ovim mestima.
Kroz projekat “Animalni otpad i divlje deponije – prošlost ružnih navika!?”, vršena je analiza Lokalnog plana upravljanja otpadom i izveštaja o stanju divljih deponija na teritoriji opštine Rekovac. Uvidom u sistem upravljanja otpadom u ovoj opštini, uočavaju se njegove slabosti zbog kojih dolazi do kontinuiranog stvaranja novih divljih deponija i deponovanja animalnog otpada na  njima. Problemi koji su uočeni tiču se pre svega institucionalnog okvira – nadležne institucije, organi i  komunalna preduzeća nemaju dovoljne kapacitete niti mogućnosti za potpuno sprovođenje zakonskih obaveza. U prilog tome govori i odgovor komunalnog preduzeća nadležnog za zoohigijenu, da redovno sakupljaju i isporučuju sporedne proizvode životinjskog porekla kafileriji, dok kafilerija tvrdi da u poslednje tri godine nisu primili otpad ove vrste sa teritorije opštine Rekovac.
Gde završava animalni otpad sa poljoprivrednih gazdinstava?
U okviru projekta spovedeno je i istraživanje o načinu postupanja sa animalnim otpadom od strane poljoprivrednika – farmera, gde je vršena analiza načina postupanja u praksi, i utvrđeno da kod uginuća sitne stoke samo 10% farmera poziva veterinara ili zoohigijenu, a da čak 25% njih uginule životinje baci ili zakopa na obližnje đubre gde se odlaže stajnjak sa farme. ”Nakon konsultativnih sastanaka sa odborom za zaštitu životne sredine i ostalim akterima zajednice, pristupiće se kreiranju  predloga sa preporukama za uspostavljanje održivog sistema upravljanja animalnim otpadom koji bi bio u skladu sa Lokalnim planom upravljanja otpadom koji je takođe potrebno izraditi, s obzirom da je prethodni istekao 2020. godine”, naglašava Oliver Aleksić koordinator projekta. Aleksić ističe i mogućnost uspostavljanja saradnje i na nivou susednih opština Pomoravskog okruga i zagovaranje izgradnje međuobjekta za privremeni smeštaj uginulih životinja, a sve u skladu sa Programom za unapređenje upravljanja sporednim proizvodima životinjskog porekla za period 2020. do 2024. godine, koji je donela Vlada Republike Srbije.
Projekat “Animalni otpad i divlje deponije – Prošlost ružnih navika”, realizuju Mladi poljoprivrednici Srbije u okviru  programa podrške “Snažno zeleno” koji sprovodi Beogradska otvorena škola u partnerstvu sa Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine.
Ovaj projekat finansira Evropska unija a kofinansira fondacija Fridrih Ebert.