Potrošnja sredstava iz IPARD-a prioritet

Evropska komisija je usvojila Paket proširenja za 2021. godinu gde je detaljno ocenila kakav su napredak postigle zemlje Zapadnog Balkana i Turska na putu ka Evropskoj uniji, sa smernicama kako sprovoditi osnovne reforme, kao i one predstojeće.
U poglavljima 11 i 12 ocenjena su polja poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika. Brisel je ponovio prošlogodišnju prelaznu ocenu za srpsku poljoprivedu i ruralni razvoj, prvenstveno zahvaljujući tome to smo krenuli u kreiranje zakonodavnog okvira za uređenje tržišta, te zahvaljujući, doduše sporoj, realizaciji IPARD programa. - Srbija je pripremljena na određenom nivou u poljoprivredi i ruralnom razvoju.  
Učinjen je napredak na adresiranju preporuka iz prethodnog izveštaja, posebno kroz usvajanje okvirnog zakona o uređenju zajedničkog tržišta i zaključivanje prvog poziva za poverene mere IPARD II na temu ”Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja“ u oktobru 2020, navodi se u izveštaju.
Evropska komisija pred Srbiju je u narednom periodu stavila sledeće zadatke: da ubrza obradu primljenih prijava za mere IPARD II programa kako bi se izbegao gubitak sredstava EU, da dostavi u odgovarajućem roku IPARD III program za period 2021-2027, kao i da napreduje u implementaciji akcionog plana za usklađivanje pravnih tekovina EU u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Izrada narednih nacionalnih programa za poljoprivredu i ruralni razvoj za period 2021-2024 je u toku, gde komplementarnost sa IPARD III programom treba da bude obezbeđena, a sprovođenje aktivnosti iz Akcionog plana za usklađivanje sa pravnom tekovinom EU treba nastaviti, dodaje se u izveštaju.
Evropska komisija je ocenila da bi Srbija trebalo da ubrza osnivanje integrisanog sistema administracije i kontrole i prelazak sa ručnog na elektronsku obradu zahteva za podsticaje.
Potrošnja sredstava EU u okviru IPARD-a trebalo bi da je prioritet kako bi se izbeglo finansijsko smanjenje obaveze.
Takođe treba nastaviti rad na završetku i blagovremenom podnošenju IPARD III programa, navodi se u izveštaju.
Više o izveštaju možete pročitati na linku:

www.agronews.rs/izvestaj-eupotrosnja-sredstava-iz-ipard-a-prioritet/