Suša se odrazila i na stočarstvo, stadima potrebna prihrana

U Banatu zbog suše trpe jesenji usevi a stradali su i pašnjaci, na kojima stoka nema više šta da ispase. Kako navode ovdašnji stočari, nedostatak hrane odrazio se i na količine mleka koja se dobija od krava i koza. Stočari koji se zasejali detelinu nemaju sada toliko izražen problem sa prehranom grla, ali svima drugima to jeste problem. ”Moje stado ovaca koristi detelinu koju sam posejao u te svrhe i skinuo sam rod tokom maja, kada nije bilo tolikih problema sa sušom. Za sada nemam problem ali vidim i znam da drugi stočari imaju i da će morati da kupuju hranu za životinje“, kaže Dragan Kleut, stočar iz Stajićeva. Prostrani pašnjaci u okolini Zrenjanina uzgajališta su i goveda rase angus.